Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Tấn Tài

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận 7 phường Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Nhà không có điều kiện phải đi làm phụ giúp gia đình. Giờ điều kiện ổn hơn muốn đi học lại vì thấy việc học rất quang trọng

Ngày tiếp nhận
16 June 20242024-06-16 14:55:19