Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tôn Nữ Khánh Phương

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thừa Thiên - Huế

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thừa Thiên - Huế - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên - Huế

Ngày tiếp nhận
16 June 20242024-06-16 15:44:56