Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Hoài Thương

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
17 June 20242024-06-17 01:38:27