Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Đức Gia Huy

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em từng nghỉ học sau khi thi xong học kỳ năm lớp 12. Nay em muốn hoàn thành tốt nghiệp THPT để không dở dang việc học và có cơ hội được nâng cao trình độ học vấn, em mong có thể nhận được sự hỗ trợ từ Thầy/ Cô. Em xin cảm ơn!

Ngày tiếp nhận
17 June 20242024-06-17 03:38:13