Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lăng Ngọc Trân

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Lâm Đồng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Lâm Đồng - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Đức Trọng - Lâm Đồng

Ngày tiếp nhận
17 June 20242024-06-17 05:27:54