Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Quốc Đạt

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Mình học xong HK1 của lớp 12 rồi nhưng hoàn cảnh gia đình phá sản nên phải nghỉ học

Ngày tiếp nhận
17 June 20242024-06-17 10:03:46