Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Hữu Trường

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Nào cùng dc - Kiên Giang

Ngày tiếp nhận
17 June 20242024-06-17 21:57:49