Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Tấn Khôi

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cà Mau

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cà Mau - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Các phường tại Cà Mau - Cà Mau
Thông tin chia sẻ
lý do nghĩ học vì gián đoạn gia đình , sự cố về tài chính kinh tế

Ngày tiếp nhận
18 June 20242024-06-18 00:18:02