Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm văn hiệp

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Ninh kiều - Cần Thơ
Thông tin chia sẻ
Em muốn học thêm kiến thức cho bản thân

Ngày tiếp nhận
18 June 20242024-06-18 04:38:51