Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Ngọc Hồ

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đắk Nông

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đắk Nông - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Đak Song - Đắk Nông

Ngày tiếp nhận
18 June 20242024-06-18 07:41:51