Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thắng

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Tĩnh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Tĩnh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Cẩm xuyên - Hà Tĩnh

Ngày tiếp nhận
18 June 20242024-06-18 08:16:45