Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thành Tiến

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận 10, 11 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì hoàn cảnh GĐ , Em nghĩ học ,ra kiếm tiền phụ giúp gia đình nên em phải tạm ngừng việc học từ năm lớp 7, giờ GĐ cũng ổn định nên em muốn tìm trường học lại cho sao này em có tương lai ạ . Mong (Thầy/Cô) giúm cho em học lại ạ

Ngày tiếp nhận
08 July 20242024-07-08 17:56:11