Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng thế nam

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nam

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nam - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Huyện phú xuyên - Hà Nam

Ngày tiếp nhận
09 July 20242024-07-09 03:12:20