Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lưu Thị Mộng Ngọc

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tiền Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tiền Giang - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Chợ Gạo - Tiền Giang
Thông tin chia sẻ
Mình đang học lở dở năm 12. Năm 12 mình học đến cuối học kì 2 do việc nhà nên mình nghỉ. Giờ múôn học tiếp để đc tốt ngiệp

Ngày tiếp nhận
09 July 20242024-07-09 03:51:52