Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Giàng A ly

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Văn Chấn - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Do điều kiện gia đình khó khăn nên đã phải bỏ học giữa chừng về giúp bố mẹ giờ muốn học tiếp để lấy bằng cấp 3 theo đuổi ước mơ

Ngày tiếp nhận
08 July 20242024-07-09 03:53:15