Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Huỳnh Dũng

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Thuận - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố phan thiết - Bình Thuận
Thông tin chia sẻ
Lúc nhà khó khăn

Ngày tiếp nhận
09 July 20242024-07-09 05:30:06