Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Nhựt Hào

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Cao Lãnh - Đồng Tháp

Ngày tiếp nhận
09 July 20242024-07-09 16:02:00