Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần hiệp

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Gần chợ TDM bình dương - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Mong muốn học tiếp lớp 9

Ngày tiếp nhận
10 July 20242024-07-10 07:27:25