Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Dịp Thín Tắc

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Long Khánh - Đồng Nai

Ngày tiếp nhận
10 July 20242024-07-10 09:45:38