Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê thị kim ngân

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Trà Vinh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Trà Vinh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Cầu Ngang - Trà Vinh

Ngày tiếp nhận
10 July 20242024-07-10 15:34:41