Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Dương thị thủy tiên

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Q12 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
10 July 20242024-07-10 22:00:51