Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mai Thị Thi

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tây Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tây Ninh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: TP tây ninh - Tây Ninh

Ngày tiếp nhận
11 July 20242024-07-11 04:04:14