Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Quach tu nghi

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Bình Chánh hoặc quận 8 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em đã học xong lớp 7 đến hết học kì 1 của lớp 8 vì lúc đó nhà không có điều kiện học kèm thêm tự ti vid lúc nào cũng bị nhắt tiền học trước lớp nên kết quả học xa súc nghỉ học rất nhiều và cuối cùng là dẫn đến nghỉ học

Ngày tiếp nhận
10 July 20242024-07-11 04:18:02