Điểm chuẩn ngành Du lịch

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Du lịch

Điểm chuẩn 2021 - VLU - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
4 7810101 Du lịch A01; D01; C00; C19 15
Điểm chuẩn 2021 - VHS - Đại Học Văn Hóa TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
12 7810101 Ngành du lịch C00; D01; D10; D15 24.25
Điểm chuẩn 2021 - VHH - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
32 7810101A Du lịch - Văn hóa du lịch C00 26.2
33 7810101A Du lịch - Văn hóa du lịch A00; A16; D01; D78; D96 25.2
34 7810101B Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch C00 26.7
35 7810101B Du lịch - Lữ hành, hướng dẫn du lịch A00; A16; D01; D78; D96 25.7
36 7810101C Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế A00; A16; D01; D78; D96 32.4 Tiếng Anh nhân 2
Điểm chuẩn 2021 - TTG - Đại Học Tiền Giang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
20 7810101 Du lịch C00; D01; D14; D78 15
Điểm chuẩn 2021 - TKG - Đại học Kiên Giang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17 7810101 Du lịch A00; A01; D01; D07 14
Điểm chuẩn 2021 - THV - Đại Học Hùng Vương
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7810101 Du lịch C00; C20; D01; D15 17
Điểm chuẩn 2021 - TDV - Đại Học Vinh
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
29 7810101 Du lịch C00; D01; A00; A01 16
Điểm chuẩn 2021 - TDM - Đại học Thủ Dầu Một
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
10 7810101 Du lịch D01; D14; D15; D78 16.5
Điểm chuẩn 2021 - TBD - Đại Học Thái Bình Dương
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
6 7810101 Du lịch C00; D01; D14; C20 14
Điểm chuẩn 2021 - SGD - Đại Học Sài Gòn
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
38 7810101 Du lịch D01; C00 23.35
Điểm chuẩn 2021 - MBS - Đại Học Mở TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
36 7810101 Du lịch A00; A01; D01; C03 24.5
Điểm chuẩn 2021 - HDT - Đại Học Hồng Đức
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
31 7810101 ĐH Du lịch C00; C19; C20; D66 15
Điểm chuẩn 2021 - DVH - Đại Học Văn Hiến
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
18 7810101 Du lịch A00; C00; D01; C04 18
Điểm chuẩn 2021 - DVD - Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
10 7810101 Du lịch C15; D01; A16; C00 15
Điểm chuẩn 2021 - DTZ - Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
13 7810101 Du lịch C00; D01; C20; C04 15 Chương trình đại trà
Điểm chuẩn 2021 - DTD - Đại Học Tây Đô
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
14 7810101 Du lịch D01; C00; D14; D15 15
Điểm chuẩn 2021 - DPQ - Đại Học Phạm Văn Đồng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
16 7810101 Du lịch C00; D01; D72; D78 15
Điểm chuẩn 2021 - DNB - Đại Học Hoa Lư
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7810101 Du lịch C00; D66; D14; D15 14
Điểm chuẩn 2021 - DHD - Trường Du Lịch – Đại Học Huế
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
2 7810101 Du lich A00; C00; D01; D10 17
Điểm chuẩn 2021 - DDT - Đại Học Duy Tân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
34 7810101 Du lịch A00; C00; C15; D01 14
Điểm chuẩn 2021 - DCN - Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ thứ nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí phụ thứ hai: Ngữ văn = 6.75 và NV≤1