Thông tin tuyển sinh Cơ kỹ thuật

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Cơ kỹ thuật

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
Cơ Kỹ thuật 138 70   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh            
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Cơ kỹ thuậtCN4782Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
2