Thông tin tuyển sinh Cơ kỹ thuật

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Cơ kỹ thuật

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

MÃ NGÀNH

NGÀNH/NHÓM NGÀNH

a

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

138

Cơ Kỹ thuật | 50 SV

Chương trình tiêu chuẩn

A00, A01

268

Cơ Kỹ thuật | 45 SV 

Chương trình định hướng Nhật Bản

A00, A01

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

STT

tuyển sinh

Ngành

7

CN4

Cơ kỹ thuật

2