Thông tin tuyển sinh (Công nghệ) kỹ thuật vật liệu xây dựng

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành (Công nghệ) kỹ thuật vật liệu xây dựng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 100   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh            
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 50   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng 131 50   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh            
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng751010560Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
4