Thông tin tuyển sinh Đồ hoạ

Danh sách liệt kê các trường có tuyển sinh Đồ hoạ. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Đồ họa

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thanh Hóa - tin 2019
Đồ hoạ7210104614Văn, Năng khiếu Mỹ thuật 1, Năng khiếu Mỹ thuật 2Năng khiếu 4
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Đồ hoạ
Gồm 2 chuyên ngành. Ngành tranh in có khả năng sáng tác tranh với các chất liệu như: in lụa, in kẽm, in đá... Ngành tranh truyện có khả năng sáng tác truyện tranh, vẽ minh họa ...
7210104020
2