Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Mỹ Thuật TP.HCM - MTS

Thông tin tuyển sinh Năm 2019

Mã trường MTS

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 34
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đăng ký thi vào Trường là những người có năng khiếu về Mỹ thuật và có đủ các điều kiện dự thi theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển môn Ngữ văn.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Sư phạm Mỹ thuật
Đào tạo giáo viên giảng dạy mỹ thuật
7140222020
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
Sinh viên tốt nghiệp ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật có khả năng nghiên cứu, đánh giá... các tác phẩm mỹ thuật.
721010105
Hội hoạ
Đào tạo sinh viên có khả năng sáng tạo các tác phẩm mỹ thuật với các chất liệu chủ yếu như sơn dầu, sơn mài, lụa.
7210103025
Đồ hoạ
Gồm 2 chuyên ngành. Ngành tranh in có khả năng sáng tác tranh với các chất liệu như: in lụa, in kẽm, in đá... Ngành tranh truyện có khả năng sáng tác truyện tranh, vẽ minh họa ...
7210104020
Điêu khắc
Sinh viên tốt nghiệp ngành điêu khắc có khả năng sáng tác và thi công mọi thể loại điêu khắc nội thất, ngoại thất, chân dung, tượng đài ...với các chất liệu đất, gốm, đá, đồng ...
721010505
Thiết kế đồ họa
Thiết kế đồ họa ứng dụng, xây dựng và phát triển ý tưởng quảng cáo
72104030125

Các ngành và thông tin tuyển sinh