Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa - DVD

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DVD

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
(Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định).

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Thi tuyển các môn năng khiếu đối với các ngành Năng khiếu

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non714020145100Văn, Toán, NK Giáo dục mầm nonNăng khiếu 5Toán, Tiếng Anh, NK Giáo dục mầm nonNăng khiếu 5
Sư phạm Âm nhạc71402212863Văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2Năng khiếu 2
Sư phạm Mỹ thuật71402222763Văn, Năng khiếu Mỹ thuật 1, Năng khiếu Mỹ thuật 2Năng khiếu 4
Đồ hoạ7210104614Văn, Năng khiếu Mỹ thuật 1, Năng khiếu Mỹ thuật 2Năng khiếu 4
Thanh nhạc7210205614Văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2Năng khiếu 2
Thiết kế thời trang7210404614Văn, Năng khiếu Mỹ thuật 1, Năng khiếu Mỹ thuật 2Năng khiếu 4
Ngôn ngữ Anh7220201614Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
Quản lý văn hoá72290421842Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Quản lý nhà nước73102053377Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Thông tin - thư viện73202011228Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Luật73801013070Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Công tác xã hội77601012149Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Du lịch78101019139Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành78101037030Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Quản trị khách sạn781020110545Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ vănNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Quản lý thể dục thể thao7810301614Toán, Sinh, NK Thể dục thể thaoNăng khiếu 6Toán, Văn, NK Thể dục thể thaoNăng khiếu 6

Nguồn tin THAM CHIẾU