Thông tin tuyển sinh ngành Bảo hộ lao động

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Bảo hộ lao động

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Bảo hộ lao động 7850201 210   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Tên ngành /chuyên ngành 

Mã ngành/chuyên  ngành 

Bảo hộ lao động 

7850201

2