Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học CÔNG ĐOÀN - LDA

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường LDA

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23

Các ngành và thông tin tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh:

1.1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (mã phương thức xét tuyển 301):

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: thí sinh phải đáp ứng những quy định tại Điều 8 - Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 354/QĐ-ĐHCĐ ngày 21/3/2023;

- Số lượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: không giới hạn chỉ tiêu;

- Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (có mẫu của Bộ GD&ĐT kèm theo);

+ Giấy chứng nhận đạt giải (bản sao công chứng);

+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);

+Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân (bản photo).

- Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Trường như sau:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

+Môn đạt giải là môn có trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành thí sinh đăng ký.

1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (mã phương thức xét tuyển 100):

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh tham gia thi và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

1.3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ) (mã phương thức xét tuyển 200):

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có hạnh kiểm từ Khá trở lên, có tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng của ngành đăng ký (Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành nào thì phải đăng ký tổ hợp xét tuyển nằm trong các tổ hợp xét tuyển của ngành đó) và có chứng chỉ ngoại ngữ còn hạn đến ngày xét tuyển (IELTS ≥ 5,0 hoặc TOEIC > 550 hoặc TOEFL ITP > 463 hoặc TOEFL iBT ≥ 50).

- Cách tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

M1, M2, M3: là điểm trung bình cộng 3 học kỳ của các môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân (sau dấu phẩy hai số).

M1 = (điểm kỳ 1 năm lớp 11 môn 1 + điểm kỳ 2 năm lớp 11 môn 1 + điểm kỳ 1 năm lớp 12 môn 1)/3

M2 = (điểm kỳ 1 năm lớp 11 môn 2 + điểm kỳ 2 năm lớp 11 môn 2 + điểm kỳ 1 năm lớp 12 môn 2)/3

M3 = (điểm kỳ 1 năm lớp 11 môn 3 + điểm kỳ 2 năm lớp 11 môn 3+ điểm kỳ 1 năm lớp 12 môn 3)/3

+ Điểm ưu tiên: điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Hồ sơ xét tuyển với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học ba):

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (có mẫu phiếu ĐKXT học bạ kèm theo);

+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân (bản photo).

1.4. Xét tuyển theo đơn đặt hàng (mã phương thức xét tuyển 500):

Xét tuyển theo văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng, nội dung thỏa thuận của Bộ ngành, UBND các tỉnh và doanh nghiệp;

Chỉ tiêu đào tạo đối với tuyển sinh đặt hàng trình độ đại học thuộc chi tiêu chính quy của Trường Đại học Công đoàn, căn cứ nhu cầu đặt hàng của các đơn vị và khả năng đáp ứng của Trường, Trường sẽ phân bổ i chỉ tiêu tuyển sinh giữa các ngành cho phù hợp;

Chi phí đào tạo: Do đơn vị đặt hàng và người học chi trả, trên cơ sở thoả thuận giữa Trường Đại học Công đoàn và các đơn vị. Thông tin chi tiết Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trên website http://dhcd.edu.vn.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

3.1. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2023:

Những thí sinh tham gia thi và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Công đoàn (Nhà trường sẽ thông báo khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023).

3.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ):

Thí sinh có tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 21,0 điểm trở lên.