Thông tin tuyển sinh ngành Bệnh học thủy sản

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Bệnh học thủy sản

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2022

Chương trình đào tạo đại trà

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6)
Mã tổ hợp xét tuyển

Bệnh học thủy sản

7620302

100

A00, B00, B08, D07

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Bệnh học thủy sản 7620302 30 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hoá học, Giáo dục công dân   Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Khánh Hòa - tin 2019
3