Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Nông Lâm ( ĐH Huế) DHL

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DHL

Thông tin thêm

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành học

Mã ngành

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

Xét kết quả thi TN THPT

Chỉ tiêu Xét học bạ

Chăn nuôi

(Song ngành Chăn nuôi – Thú y)

7620105

B00

A02

D08

A00

40

40

Thú y

7640101

B00

A02

D08

A00

60

60

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00

B00

D08

B04

50

50

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540106

A00

B00

D08

B04

20

20

Công nghệ sau thu hoạch

Chuyên ngành:

1. Công nghệ bảo quản và chế biến rau, quả

2. Công nghệ chế biến và kinh doanh thực phẩm

7540104

A00

B00

D08

B04

20

20

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Chuyên ngành:

1. Xây dựng và Quản lý đô thị thông minh

2. Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp

7580210

A00

B00

A01

A10

A02

20

20

Kỹ thuật cơ – điện tử

7520114

A00

B00

A01

A10

A02

20

20

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

A00

B00

A01

A10

A02

25

25

Lâm nghiệp

7620210

B00

A00

D08

A02

20

20

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

B00

A00

D08

A02

20

20

Nuôi trồng thủy sản

7620301

B00

D08

A00

D01

B04

90

90

Quản lý thủy sản

7620305

B00

D08

A00

D01

B04

25

25

Bệnh học thủy sản

7620302

B00

D08

A00

D01

B04

25

25

Quản lý đất đai

7850103

A00

B00

C00

C04

50

50

Bất động sản

7340116

A00

B00

C00

C04

40

40

Khuyến nông

(Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)

7620102

C00

B03

A07

C04

20

20

Phát triển nông thôn

7620116

C00

B03

A07

C04

20

20

Khoa học cây trồng

7620110

A00

B00

D08

A02

B04

20

20

Bảo vệ thực vật

7620112

A00

B00

D08

A02

B04

20

20

Nông học

7620109

A00

B00

D08

A02

B04

20

20

Nông nghiệp công nghệ cao

7620118

A00

B00

D08

A02

B04

20

20

Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn

7620119

A07

D10

C00

C04

20

20

 

 

Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) và phương thức khác, cụ thể:

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (điểm học bạ).
– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (điểm thi TN THPT) năm 2022.
 Phương thức 3: Xét tuyển dựa theo phương thức riêng

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

Nhà trường sử dụng kết quả học tập của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển:

– Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12;

– Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) phải >=18,0.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT năm 2022

– Điểm các môn/ bài thi trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

– Điểm chuẩn tùy thuộc vào số lượng và phổ điểm của thí sinh đăng kí, Hội đồng tuyển sinh ĐHH sẽ đề xuất, quyết định và công bố.

Phương thức 3: Phương thức riêng

Trường Đại học Nông Lâm dành tối đa 10% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng đối với thí sinh thỏa mãn một trong các tiêu chí sau đây:

– Thí sinh đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên các năm 2020, 2021, 2022 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển);

– Thí sinh của các trường THPT chuyên trên cả nước có điểm học bạ theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 21.0 điểm trở lên;

– Thí sinh của các trường THPT có học lực 3 năm cấp 3 đạt danh hiệu học sinh khá trở lên;

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển >= 21,0 điểm và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển <6 điểm (điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12, căn cứ theo học bạ).

 

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://tuyensinh.huaf.edu.vn/chi-tieu-va-to-hop-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-dhl-nam-2022/