Thông tin tuyển sinh ngành Biểu diễn nhạc cụ phương tây

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Biểu diễn nhạc cụ phương tây

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2022
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 7210207                      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 7210207 0 20                  
2