Thông tin tuyển sinh ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7210235

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2021
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình 7210235 40   Năng khiếu 1, Năng khiếu 2, Ngữ Văn                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình7210235065
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình72102352030Ngữ văn, Kiến thức chuyên ngành (vấn đáp), Xem phim và bình luậnNgữ văn
3