Thông tin tuyển sinh ngành Khai thác vận tải

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Khai thác vận tải

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Thái Nguyên,Vĩnh Phúc -

TT

Mã ngành

Tên Ngành

16 

7840101

Khai thác vận tải

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -
STT Mã ngành Ngành đào tạo
18 7840101 Khai thác vận tải
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -
STT Mã ngành Ngành đào tạo
7 7840101 Khai thác vận tải
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Khai thác vận tải
Ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành: Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, Quản lý và kinh doanh vận tải)
7840101130Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức)
Ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức)
7840101H4218Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
4