Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật không gian

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật không gian

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành học

Đại học Quốc tế cấp bằng

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Kỹ thuật Không gian

7520121

A00; A01; A02; D90

30

1