Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM) QSQ

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường QSQ

Thông tin thêm

 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành học

Đại học Quốc tế cấp bằng

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Quản trị Kinh doanh

7340101

A00; A01; D01; D07

315

Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00; A01; D01; D07

190

Kế toán

7340301

A00; A01; D01; D07

60

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D09, D14, D15

75

Công nghệ Thông tin

7480201

A00; A01

60

Khoa học Dữ liệu

7480109

A00; A01

40

Khoa học Máy tính

7480101

A00; A01

110

Công nghệ Sinh học

7420201

A00; B00; B08; D07

250

Công nghệ Thực phẩm

7540101

A00; A01; B00; D07

125

Hóa học (Hóa sinh)

7440112

A00; B00; B08; D07

70

Kỹ thuật Hóa học

7520301

A00; A01; B00; D07

45

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

7520118

A00; A01; D01

105

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00; A01; D01

195

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

7520207

A00; A01; B00; D01

75

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

7520216

A00; A01; B00; D01

75

Kỹ thuật Y Sinh

7520212

A00; B00; B08; D07

120

Kỹ thuật Xây dựng

7580201

A00; A01; D07

50

Quản lý Xây dựng

7580302

A00; A01; D01; D07

50

Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro)

7460112

A00; A01

50

Kỹ thuật Không gian

7520121

A00; A01; A02; D90

30

Kỹ thuật Môi trường

7520320

A00; A02; B00; D07

30

 

 

Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) 

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Công nghệ Thông tin (2+2)

7480201_UN

A00; A01

20

Quản trị Kinh doanh (2+2)

7340101_UN

A00; A01; D01; D07

30

Công nghệ Sinh học (2+2)

7420201_UN

A00; B00; B08; D07

20

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2)

7520207_UN

A00; A01; B00; D01

10

Công nghệ Thực phẩm (2+2)

7540101_UN

A00; A01; B00; D07

20
Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Công nghệ Thông tin (2+2)

7480201_WE2

A00; A01

20

Quản trị Kinh doanh (2+2)

7340101_WE

A00; A01; D01; D07

150

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2)

7520207_WE

A00; A01; B00; D01

10

Công nghệ Sinh học (2+2)

7420201_WE2

A00; B00; B08; D07

25

Ngôn ngữ Anh (2+2)

7220201_WE2

D01, D09, D14, D15

40Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand)

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Quản trị Kinh doanh (2+2)

7340101_AU

A00; A01; D01; D07

30Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Quản trị kinh doanh (2+2)

7340101_NS

A00; A01; D01; D07

30Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA)

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Kỹ thuật Máy tính (2+2)

7480106_SB

A00; A01

20

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (2+2)

7520118_SB

A00; A01; D01

15

Kỹ thuật Điện tử (2+2)

7520207_SB

A00; A01; B00; D01

10Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA)

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Quản trị Kinh doanh (2+2)

7340101_UH

A00; A01; D01; D07

150Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0)

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Quản trị kinh doanh (4+0)

7340101_WE4

A00; A01; D01; D07

300

Ngôn ngữ Anh (4+0)

7220201_WE4

D01, D09, D14, D15

50

Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (4+0)

7420201_WE4

A00; B00; B08; D07

50

Công nghệ Thông tin (4+0)

7480201_WE4

 

A00; A01

50Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1)

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Ngôn ngữ Anh (3+1)

7220201_WE3

D01, D09, D14, D15

50Ngành học

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc)

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Công nghệ Thông tin (2+2)

7480201_DK2

A00; A01

20

Công nghệ Thông tin (3+1)

7480201_DK3

A00; A01

10

Công nghệ Thông tin (2.5+1.5)

7480201_DK25

A00; A01

10 

Năm 2022, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển 21 ngành đào tạo đại học chính quy (học 4 năm tại Việt Nam do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng) và 24 chương trình đào tạo liên kết do trường đại học đối tác nước ngoài (Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand) cấp bằng.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2022 của trường là 3.260 sinh viên, trong đó các ngành do nhà trường cấp bằng với 2.120  chỉ tiêu và chương trình liên kết với 1.140 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển (dự kiến) theo từng ngành như Bảng dưới đây.

Quy ước tổ hợp các môn xét tuyển:

• A00: Toán – Vật lý – Hóa học
• A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh
• A02: Toán – Vật lý – Sinh học
• B00: Toán – Hóa học – Sinh học
• B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh
• D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh
• D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh
• D09: Toán – Lịch sử – Tiếng Anh
• D14: Ngữ văn – Lịch sử – Tiếng Anh
• D15: Ngữ văn – Địa lý – Tiếng Anh
• D90: Toán – Tiếng Anh – Khoa học tự nhiên

Phương thức tuyển sinh 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022
 • Chỉ tiêu: 50% – 80% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022
 • Tiêu chí: xét tổng điểm của 03 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia theo tổ hợp đăng ký xét tuyển

Phương thức tuyển sinh 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT theo quy định của ĐHQG

 • Chỉ tiêu: 5-15% tổng chỉ tiêu 2022

Phương thức tuyển sinh 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng

 • Chỉ tiêu: 1% tổng chỉ tiêu 2022
  • Phương thức 3.1: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 của Bộ GD-ĐT.
  • Phương thức 3.2: ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2022.

Phương thức tuyển sinh 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM năm 2022 (dự kiến)

 • Chỉ tiêu: 10% – 40% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022

Phương thức tuyển sinh 5: Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ tú tài quốc tế hoặc tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài

 • Chỉ tiêu: 5% – 10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022

Phương thức tuyển sinh 6 (dành cho các chương trình liên kết): Xét tuyển bằng điểm học bạ 3 năm THPT

 • Chỉ tiêu: 10% – 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2022
 • Tiêu chí: xét tổng điểm trung bình của 3 môn  của 03 năm học THPT theo khối đăng ký xét tuyển. Thời gian xét tuyển (dự kiến): 02 đợt/năm.

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tin-tuyen-sinh/thong-tin-chung-tuyen-sinh-nam-2022/

https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tin-tuyen-sinh/phuong-thuc-xet-tuyen-nam-2022/