Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý thông tin

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý thông tin

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quản lý thông tin
Xét tuyển theo thang điểm 30
7320205 50   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Quản lý thông tin732020525Toán, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Quản lý thông tin73202054020Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quản lý thông tinQHX14555
Toán, Vật lí, Hóa họcQuản lý thông tinA00
Ngữ văn, Lịch sử, Địa líQuản lý thông tinC00
Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhQuản lý thông tinD01
Ngữ văn, Toán, Tiếng PhápQuản lý thông tinD03
Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungQuản lý thông tinD04
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhQuản lý thông tinD78
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng PhápQuản lý thông tinD82
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungQuản lý thông tinD83
Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
QHX42282
Toán, Vật lí, Hóa họcQuản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
A00
Ngữ văn, Lịch sử, Địa líQuản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
C00
Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhQuản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng PhápQuản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
D03
Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungQuản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
D04
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhQuản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
D78
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng PhápQuản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
D82
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungQuản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23)
Điểm bài thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2019 phải đạt từ 4.0 trở lên
D83
4