Thông tin tuyển sinh ngành Sáng tác âm nhạc

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sáng tác âm nhạc

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2022
Sáng tác âm nhạc 7210203                      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Sáng tác âm nhạc 7210203 0 6                  
2