Thông tin tuyển sinh ngành Tôn giáo học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Tôn giáo học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -
STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến bao gồm cả hệ chất lượng cao
30 Tôn giáo học 90
TT Tên ngành Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2023 (**) THPT ĐGNL PT khác Tổng
  1.  
Tôn giáo học QHX21 A01,C00,D01,D04,D78 23 15 12 50
2