Thông tin tuyển sinh ngành Tôn giáo học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Tôn giáo học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Tôn giáo họcQHX21505
Toán, Vật lí, Hóa họcTôn giáo họcA00
Ngữ văn, Lịch sử, Địa líTôn giáo họcC00
Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTôn giáo họcD01
Ngữ văn, Toán, Tiếng PhápTôn giáo họcD03
Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungTôn giáo họcD04
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTôn giáo họcD78
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng PhápTôn giáo họcD82
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungTôn giáo họcD83
1