Thông tin tuyển sinh ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112 50 50 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam7220112146Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
2