Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên) DTZ

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DTZ

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Trường Đại học Khoa học tuyển sinh theo các phương thức:
+ Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học.
+ Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
+ Xét tuyển theo kết quả học tập THPT được ghi trong học bạ.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Luật
Các chương trình đào tạo: Luật, Luật Kinh tế, Luật kinh doanh quốc tế
738010112080Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh
Các chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch
72202016040Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Quản lý văn hoá
Các chương trình đào tạo: Quản lý văn hóa
72290424020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Công nghệ sinh học
Các chương trình đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh
74202013020Toán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Giáo dục công dânNgữ văn, Sinh học, Giáo dục công dânToán, Sinh học, Tiếng Anh
Hoá dược
Các chương trình đào tạo: Hóa dược liệu, Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm
77202033020Toán, Hoá học, Giáo dục công dânToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Hóa học, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Du lịch
Các chương trình đào tạo: Hướng dẫn du lịch, Nhà hàng - Khách sạn
78101016040Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Các chương trình đào tạo: Quản trị lữ hành, Quản trị nhà hàng - Khách sạn
78101036040Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản lý tài nguyên và môi trường
Các chương trình đào tạo: Quản lý đất đai và kinh doanh bất động sản, Quản lý Tài nguyên và Môi trường
78501013020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công tác xã hội
Các chương trình đào tạo: Công tác xã hội
77601016040Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật hoá học
Các chương trình đào tạo: Công nghệ hóa phân tích, Công nghệ hóa thực phẩm
75104013020Toán, Hoá học, Giáo dục công dânToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Hóa học, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Khoa học môi trường
Các chương trình đào tạo: Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, An toàn, sức khỏe và môi trường
74403013020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán ứng dụng
Các chương trình đào tạo: Toán kinh tế
74601122010Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Địa lý tự nhiênkỹ thuật
Các chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin địa lý
74402173020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Khoa học quản lý
Các chương trình đào tạo: Quản lý hành chính công, Quản lý nhân lực, Quản lý doanh nghiệp
73404014020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Thông tin - thư viện
Các chương trình đào tạo: Thư viện - Thiết bị trường học, Thư viện - Quản lý văn thư
73202013020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Báo chí
Các chương trình đào tạo: Báo chí
73201014020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Văn học
Các chương trình đào tạo: Văn học ứng dụng
72290303020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Lịch sử
Các chương trình đào tạo: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước
72290103020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU