Thông tin tuyển sinh Ngôn ngữ Đức

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Đức

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Đức 7220205 125   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức Tiếng Đức          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Ngôn ngữ Đức72202055025Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng ĐứcTiếng Đức
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Đức7220205455Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng ĐứcTiếng ĐứcNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Đức**CTĐT CLC TT237220205CLC696Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng ĐứcTiếng ĐứcNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhTiếng Anh
3