Thông tin tuyển sinh Nhân học

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Nhân học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Nhân học73103024020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Nhân họcQHX11555
Toán, Vật lí, Hóa họcNhân họcA00
Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNhân họcC00
Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNhân họcD01
Ngữ văn, Toán, Tiếng PhápNhân họcD03
Ngữ văn, Toán, Tiếng TrungNhân họcD04
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhNhân họcD78
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng PhápNhân họcD82
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng TrungNhân họcD83
2