Thông tin tuyển sinh Sinh học

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sinh học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Lâm Đồng -
STT Mã ngành Tên ngành
20 7420101 Sinh học (Chất lượng cao)
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -
STT Mã   ngành Tên   ngành chỉ tiêu  Tổ hợp  môn Tổ hợp  môn Tổ hợp  môn Tổ hợp  môn
7420101  Sinh học 180  A02  B00  B08  
7420101_ CLC Sinh học  (Chương  trình   Chất   lượng   cao) 80  A02  B00  B08  
2