Thông tin tuyển sinh Thuỷ văn

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Thuỷ văn

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Thuỷ văn học
Thủy văn học - Trụ sở chính tại Hà Nội
7440224 20 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Đồng Nai - tin 2022

NGÀNH XÉT TUYỂN

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU 2022

PT1

CHỈ TIÊU 2022

PT2

CHỈ TIÊU 2022

PT3

Thủy văn học

CN Kỹ thuật Thủy văn

CN Quản lý và Giảm nhẹ Thiên tai

7440224

A00, A01

B00, D01

20

27

2

2