Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học Luật TP.HCM

Trường đại học Luật TP.HCM đã công bố Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 được đăng tải dưới dạng file pdf

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sởII phía nam

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 như sau:

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM

Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

Đề án tuyển sinh dự kiến 2020 Trường đại học Cảnh Sát Nhân Dân

Trường Đại học CSND là cơ sở đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng Công an nhân dân (CAND) theo quy định; tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh; thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo chương trình, kế hoạch của Bộ Công an; là Trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND.

Đề án tuyển sinh dự kiến Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

– Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT);

Tổng hợp Đề án tuyển sinh dự kiến ĐHQG Hà Nội

Đây là các thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN năm 2020 để thí sinh tham khảo.