Bài thi mẫu đánh giá năng lực 2019 ĐH Quốc gia TP.HCM

Đây là các bài thi mẫu để thí sinh làm quen cho kỳ thi đánh giá năng lực được trường ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức để xét tuyển đầu vào.

Bài thi mẫu đánh giá năng lực 2019 ĐH Quốc gia TP.HCM

Tải file tại đây http://cete.vnuhcm.edu.vn/images/upload/kHAOTHI/DETHI/BAI-THI-MAU-NAM-2019.pdf 

 

DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 1 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 2 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 3 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 4 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 5 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 6 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 7 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 8 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 9 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 10 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 11 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 12 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 13 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 14 DH Quoc gia TP.HCM cong bo bai thi mau danh gia nang luc 2019 hinh anh 15