Bộ GD&ĐT Phân tích phổ điểm thi các môn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Mời các bạn thí sinh xem kết quả phân tích phổ điểm thi các môn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được Bộ GDĐT công bố.

Bộ GD&ĐT Phân tích phổ điểm thi các môn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 Phổ điểm THPT 2021 môn Toán

 Phổ điểm THPT 2021 môn Toán

 Phổ điểm THPT 2021 môn Toán

 Phổ điểm THPT 2021 môn Toán

 Phổ điểm THPT 2021 môn Toán

 Phổ điểm THPT 2021 môn Toán

 Phổ điểm THPT 2021 môn Toán

 Phổ điểm THPT 2021 môn Toán

 Phổ điểm THPT 2021 môn Toán

_

Nguồn: Bộ GD&ĐT